What is psychology?

Question BankCategory: Quiz ResourcesWhat is psychology?
Lloyd SaldoLloyd Saldo asked 2 years ago
2 Answers
Diana asked 1 year ago

Psychology is the study about human behavior.

Donnie MauricioDonnie Mauricio asked 12 months ago

When you say psychology, it means scientific study of a specific behavior. Need natin yan ngayon kasi marami sa mga tao, kailangan nila maintindihan kung ano yung pinak nangyayari sa buhay nila.

Clopified